Stichting tot behoud oude landbouwwerktuigen 'Schermeer'
Een indrukwekkende verzameling landbouwwerktuigen en gebruiksvoorwerpen


Wij zijn zeer bedroefd over het plotselinge overlijden van onze blijmoedige voorzitter.

   Piet van Saaze

Piet was een van de oprichters van de Stichting, vanaf het begin voorzitter en zeer actief

om al het spul draaiende te houden. Wij wensen Truus, de (klein)kinderen, verdere familie

en vrienden alle kracht toe om dit grote verlies te verwerken.

Bestuur en vrijwilligers Stichting tot behoud van oude landbouwwerktuigen "Schermeer"

____________________________________________________________________________________________________

Bestuurders

Voorzitter

Willem Hassefras

Penningmeester

Jack Stroomer, veehouder

Secretaris

Frits Leegwater, bestuurder

Algemene zaken

Gijs Schot

Adviseurs

Gerard Hoetmer

Bert van Langen

 

Al onze bestuurders zijn vrijwilligers, er is geen sprake van een beloning.

Uitgeoefende activiteiten

Onze stichting heeft de afgelopen jaren aan verschillende evenementen bijgedragen. Denk hierbij aan het Historisch Festival in Hensbroek en de Leeghwaterdagen.