Stichting tot behoud oude landbouwwerktuigen 'Schermeer'
Een indrukwekkende verzameling landbouwwerktuigen en gebruiksvoorwerpen

ANBI

Onze stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doelstelling en beleidsplan

Onze stichting 'Schermeer' heeft als doel het behoud van historische landbouwwerktuigen. Heden zijn wij bezig met een haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een educatief centrum.

Gelden binnen onze instelling worden verworven door sponsoring, crowdfunding en fondsenwerving. Het beheer hiervan wordt gedaan door onze penningmeester. Deze gelden worden besteed aan het beheer van de collectie.

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 4120057

Rechtspersoon

RSIN 816788029

Rechtsvorm Stichting

Statutaire naam Stichting tot Behoud van Oude Landbouwwerktuigen "Schermeer"

Statutaire zetel Schermer

Bezoekadres 't Venje 7 1842GX Oterleek

Telefoonnummer 0725713575

Datum akte van oprichting 14-01-1988

Activiteiten SBI-code: 91021 - Musea

Musea

Bestuurders

Naam Hassefras, Willem Gerard Johan

Geboortedatum en -plaats 06-03-1959 De Noordoostelijke Polder

Datum in functie 18-01-2017

Titel Bestuurslid Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel Bestuurslid Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Leegwater, Frits

Geboortedatum en -plaats 06-04-1947, Alkmaar

Datum in functie 15-09-2015 (datum registratie: 23-11-2015)

Titel Secretaris Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Stroomer, Jacobus Johannes

Geboortedatum en -plaats 07-09-1950, Oterleek

Datum in functie 15-09-2015 (datum registratie: 23-11-2015)

Titel Penningmeester

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Financiële verantwoording

 

Inkomsten en uitgaven Bank Stichting tot behoud oude landbouwwerktuigen Schermeer

UITGAVEN INKOMSTEN

Saldo 1-1-2013 4933,87

Univé verzekeringen 86,25

Gijs Schot vergoeding opslag en reparatie 1500,00

Gijs Schot sport prijzen 305,00

Sponsorbijdrage open dag 500,00

Schavenmaker EHBO open dag 50,00

Bank kosten 44,59

Totaal 1985,84 5433,87

1985,84

Saldo 31-12-2013 3448,03

Saldo1-1-2014 3448,03

Gem Schermer donatie haalbaarheidson. 2500,00

Univé verzekeringen 86,25

Vergoeding grand defilé Apeldoorn 187,50

Bank kosten 48,80

Totaal 135,05 6135,53

135,05

Saldo31-12-2014 6000,48

Saldo 1-1-2015 6000,48

Univé verzekeringen 86,25

Bankkosten 67,20

Totaal 153,45 6000,48

153,45

Saldo 31-12-2015 5847,03

Saldo1-1-2016 5847,03

Bank kosten 2016 67,30

Univé 18-5 86,25

Carla Voorendonk 7-10 5168,03

Holland Media 7-12 248,92

Carla Voorendonk 7-12 161,12

Totaal 5731,62 5847,03

5731,62

Saldo 31-12-2016 115,41

Saldo 1-1-2017 115,41

27-4 overgemaakt van spaarrekening 100,00

27-4 unive 86,24

23-7 Hostnet 18,15

Bankkosten 2017 119,90

Totaal 2017 224,29 215,41

224,29

Saldo 31-12-2017 _ 8,88

Bank 31-12-2017 _ 8,88

Kas 31-12 557,00

Spaarrekening 7493,00

Totaal vermogen 31-12-2017 8041,12

21-1 gestort op spaarrekening 150

3-2 debet rente 0.24

27-3 gestort spaarrekening 300

27-3 Alkmaarse poort 170,60

11-5 gestort spaarrekening 800

18-5 representatiekosten 45

24-5 de Olifant 490,90

18-6 Univé 86.25

11-7 Hostnet 18.25

25-7 Swuste dorskast en zelfbinder 1,00

26-7 Splunter getrokken combine 1

22-8 Mariénwaerdt collectie 1,00

23-12 Via Kas deelname Oldtimershow 500

31-12 Totaal bankkosten 120.23

Saldo per 31-12-2018 812,65  Spaarrekening 6245,27

7-01 Univé restitutie dorskast 27.75

20-7 Hostnet 18.15

31-12 bankkosten 119.37

Saldo per 31-12-2019 703,88 Kas 424,06 Spaarrekening 6245,89 (0.62 rente)

Saldo 31-12-2020 € 383.84 lopende rekening. € 5746.50 spaarrekening

Uitgave 2020

21-02 vrijwilligers bijeenkomst (verhuizing) € 168.65

20-07Hostnet 18.15

31-8 Sponsoring Stichting Schermer Molens. € 500 (Restauratie boerenwagen) (van de spaarrekening)

bankkosten 2020 € 133.24

Inkomsten rente € 0.61